Brief regering : Aanstelling van de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding en afdoening moties en toezeggingen inzake antisemitisme

Download

Indieners

  • Indiener
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VI-70 Motie van het lid Bisschop over het hanteren van de IHRA-definitie voor antisemitisme

Indiener R. Bisschop, Tweede Kamerlid

Motie

29754-576 Motie van de leden Van der Staaij en Segers over in het proces van opsporing en vervolging onderzoeken of er spake is van een achterliggend radicaliseringsproces

Indiener C.G. van der Staaij, Tweede Kamerlid

Motie

35164-10 Motie van het lid Van der Graaf c.s. over in het leven roepen van een nationaal coördinator antisemitismebestrijding

Indiener S.J.F. van der Graaf, Tweede Kamerlid

Motie

35164-7 Motie van de leden Van Wijngaarden en Van der Graaf over uitvoering geven aan de beslispunten uit de initiatiefnota

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Initiatiefnota 'Over een effectievere aanpak van antisemitisme'

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Debat over de terreurdaad in Frankrijk en de vrijheid van meningsuiting

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Discriminatie en racisme

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00