Brief regering

Reactie op verzoek van het lid Van Nispen over hoe de regering voornemens is om de loonkloof te dichten

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.