Brief regering

Uitvoering van de motie van het lid Hijink c.s. over verhoging van het budget van de Autoriteit Persoonsgegevens (Kamerstuk 27529-240)

Download Download

Indieners


Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.