Brief regering : Subsidie Energiebesparing Eigen Huis, moties m.b.t. Nationaal Isolatieprogramma en Warmtefonds

Download

Indieners

  • Indiener
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VII-65 Motie van de leden Dik-Faber en Smeulders over scenario's voor een isolatietegoed

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-605 Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over financiering van verduurzamingsmaatregelen ook voor niet-kunners mogelijk maken

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-602 Motie van het lid Terpstra over een onderzoek naar de effectiviteit en efficiƫntie van een vouchersysteem voor het verduurzamen van huizen

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Motie

32813-599 Motie van het lid Beckerman over een vouchersysteem om woningen energiezuinig te maken

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

32813-607 Motie van het lid Moorlag over laagdrempelige toegang tot expertise en advies

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35570-26 Motie van de leden Segers en Klaver over ontwerpen van een nationaal isolatieprogramma

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Motie

30196-696 Motie van de leden Van Eijs en Sienot over het wegnemen van drempels voor energiebesparende maatregelen

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Energiebesparing gebouwen (AO d.d. 12/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

VAO Klimaatakkoord gebouwde omgeving (AO d.d. 12/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 12:30

Klimaatakkoord gebouwde omgeving

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00