Brief regering : Stand van zaken uitvoering Agenda horizontale privacy

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VI-37 Motie van de leden Buitenweg en Van Toorenburg over een strategie ontwikkelen om de productie van ongewenste deep nudes tegen te gaan

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VI-64 Motie van de leden Verhoeven en Van Dam over het wettelijk kader voor gezichtsherkenningstechnologie

Indiener K. Verhoeven, Tweede Kamerlid

Motie

32761-138 Motie van het lid Buitenweg over het voorkomen van indirecte discriminatie door besluitvorming via algoritmen

Indiener K.M. Buitenweg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Bescherming persoonsgegevens (AO d.d. 13/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Begroting Justitie & Veiligheid (35300-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 13:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20

Bescherming persoonsgegevens

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25