Brief regering : Verduurzaming van kunstgrasvelden

Download

Indieners

  • Indiener
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

30175-348 Motie van het lid Von Martels over inzichtelijk maken hoe clubs kunnen voldoen aan hun zorgplicht bij verschillende soorten kunstgrasvelden

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Leefomgeving (AO d.d. 20/02)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Aansluitend aan de stemmingen Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:30

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Leefomgeving

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Circulaire economie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00