Brief regering

RIVM-advies over de opinie van de Europese voedselveiligheidsautoriteit (EFSA) aangaande PFAS en reactie op de moties

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Conclusie RIVM gebruik EFSA-TWI PFAS
Bijlage
Notitie: overwegingen beperking blootstelling aan PFAS
Bijlage
Notitie: status van een EFSA-opinie en de rol van een gezondheidskundige grenswaarde in verschillende beleidskaders

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.