Brief regering

Rapport Verwevenheid zorg & criminaliteit van het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ)

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Verwevenheid zorg en criminaliteit eindrapport - december 2020
Bijlage
Appreciatie BO TIZ van het IKZ rapport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.