Brief regering

Reactie op verzoek commissie over de consultatie over de vormgeving van de impact assessment betreffende de herziening van de EU-regels om de ontwikkeling van geneesmiddelen voor kinderen en mensen met zeldzame ziekten te stimuleren (‘Revision of the EU legislation on medicines for children and rare diseases’) en de herziening van de veiligheids- en kwaliteitsnormen voor bloed, weefsels en cellen die worden gebruikt voor medische behandelingen en therapieën

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Feedback from the Netherlands and Belgium, participants in the Beneluxa initiative, on the Inception Impact Assessment of Revision of the EU regulations on medicines for children and rare diseases
Bijlage
Feedback from the Ministry of Health, Welfare and Sport of The Netherlands on the Inception impact assessment revision of the Blood Tissue and Cells (BTC) directives

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.