Brief regering : Rapport over de voor- en nadelen van het handelsverdrag met de Mercosur landen voor de Nederlandse economie en in het bijzonder voor (gezins-) bedrijven in de vlees- en zuivelsector

Download

Indieners

  • Indiener
    S.A.M. Kaag, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34952-75 Motie van het lid Voordewind c.s. over voor- en nadelen van de handel met de Mercosur-landen

Indiener J.S. Voordewind, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Einde avondvergadering: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:25

VAO Handelsbevordering (AO d.d. 28/05)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:45

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Extra procedurevergadering controversieel verklaren (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:30

Raad Buitenlandse Zaken Handel

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:25