Brief regering : Leraren en onderwijsarbeidsmarkt 2021

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Mede ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-VIII-234 Motie van het lid Westerveld c.s. over afspraken voor meer vaste aanstellingen en minder kleine banen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

27923-399 Motie van de leden Bruins en Van der Molen over een passende beloning voor alle lio's

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-33 Motie van de leden Kops en Beertema over een voltijdbonus van 5% per kwartaal

Indiener A. Kops, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VIII-192 Motie van het lid Kwint c.s. over het landelijk registreren van het lerarentekort

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Staat van het Onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over leraren

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderwijs en corona Primair en voortgezet onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Leraren en Lerarenopleidingen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00