Brief regering : Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over het onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen' (Kamerstuk 31288-934)

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

31288-841 Motie van de leden Wiersma en Van den Hul over de pilot Flexstuderen zo snel mogelijk wettelijk verankeren

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VSO Toetreding meer instellingen tot de Pilot voor flexstuderen (31288, nr. 827)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen'

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Tweeminutendebat Onderzoeksrapport 'Eindevaluatie experiment flexstuderen' (31288-947)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:15