Brief regering : Verloop SDE++ 2021, openstelling SDE++ 2022 en voorstel aanpassing SDE++ per 2023

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    D. Yesilgöz-Zegerius, staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32813-791 Motie van de leden Grinwis en Bontenbal over de voor- en nadelen van een schot voor warmte in de SDE++ in kaart brengen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Activiteiten

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 00:00

Tweeminutendebat Klimaat en energie (CD d.d. 10/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:15

Procedurevergadering (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

SDE++

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aansluitend aan de Stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:55