Brief regering : Reactie op het verzoek van het lid Leon de Jong, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 26 oktober 2021, over het bericht ‘Miljoenen pensioenen dreigen wéér niet te worden geïndexeerd’

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35897-17 Motie van het lid Gijs van Dijk c.s. over het indexeren van pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad van 105%

Indiener G.J. (Gijs) van Dijk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Verzamelwet SZW 2022 (35897)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 12:00

Aansluitend aan de begroting BuZa: Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Pensioenonderwerpen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:05