Brief regering : Voortgang aanpassingen asbeststelsel

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A.D. Wiersma, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28089-185 Motie van de leden Stoffer en Geurts over brede toepassing van de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden voor asbestdakensanering

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

25883-397 Motie van het lid Smals c.s. over een analyse van individuele validaties met betrekking tot asbestsanering

Indiener B.M.G. Smals, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

25834-163 Gewijzigde motie van de leden Renkema en Van Weyenberg over een externe evaluatie (t.v.v. 25834-159)

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VAO Gezond en veilig werken (AO d.d. 11/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VSO Externe veiligheid (Kamerstuk 28089, nr. 182)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 13:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:20