Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35721-5 Motie van het lid Van den Berg c.s. over verankering van de formeel steunpersoon in de Jeugdwet

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

31839-798 Motie van de leden Ceder en Simons over partijen uit de praktijk betrekken bij de hervormingsagenda

Indiener D.G.M. Ceder, Tweede Kamerlid

Motie

31839-793 Motie van het lid Raemakers over de wervingscampagne Ik Zorg hernieuwd onder de aandacht brengen van werkgevers in de jeugdbescherming

Indiener R. Raemakers, Tweede Kamerlid

Motie

31839-796 Motie van de leden Peters en Kuiken over een eenduidig minimumtarief en een eenduidige verantwoordingsvorm voor gemeenten

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31497-403 Motie van de leden Peters en Kuiken over onderzoek naar het aantal kleinschalige voorzieningen voor jeugdhulp

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

31497-406 Motie van het lid Simons c.s. over de geleerde lessen uit het onderzoek omzetten in de praktijk

Indiener S.H. Simons, Tweede Kamerlid

Motie

31015-217 Motie van de leden Wörsdörfer en Westerveld over maatregelen om groepsgroottes terug te dringen

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-106 Motie van de leden Peters en Wörsdörfer over vereenvoudiging van de klacht- en beroepsprocedures

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

34880-10 Motie van de leden Tielen en Peters over verschillende procedures samenvoegen

Indiener J.Z.C.M. Tielen, Tweede Kamerlid

Motie

34775-XVI-33 Motie van het lid Westerveld over de pleegzorgvergoeding na het 18de levensjaar

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en V&J 2018

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Debat over jongeren die de dupe zijn geworden van sluiting van de Hoenderloo Groep

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Jeugdbeleid/Huiselijk Geweld en kindermishandeling (CD d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:00