Brief regering : Ex ante analyse waterkwaliteit

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    B. Visser, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27625-543 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Grinwis over een analyse van de verschillende scenario's over het niet behalen van de doelen van de Kaderrichtlijn Water

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XII-72 Motie van het lid Geurts c.s. over in kaart brengen of de KRW-doelen haalbaar zijn

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Water en wadden

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Tweeminutendebat Water (AO d.d. 09/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Water

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:30

Procedurevergadering IenW (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15