Brief regering : Verzamelbrief moties en toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35671-23 Motie van het lid Van Meenen c.s. over één centraal aanmeldmoment zo laat mogelijk in het schooljaar van groep 8

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

35671-19 Motie van de leden Peters en Paul over terugkoppeling van middelbare scholen aan basisscholen over de schooladviezen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35063-16 Motie van de leden Peters en Paul over bij de evaluatie van de initiatiefwet-Kwint/Westerveld de effecten op de ouderbijdragen meenemen

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35063-17 Motie van het lid De Hoop over een limiet stellen aan de vrijwillige ouderbijdrage

Indiener H.E. de Hoop, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-VIII-178 Gewijzigde motie van de leden Van den Hul en Westerveld over het monitoren van de effecten van de bestrijding van kansenongelijkheid (t.v.v. 35570-VIII-162)

Indiener K.A.E. van den Hul, Tweede Kamerlid

Motie

31497-382 Motie van de leden Westerveld en Kwint over de ondersteuning van Samen naar Schoolklassen

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-377 Motie van de leden Kwint en Van den Hul over monitoren van de wachtlijsten in het speciaal basisonderwijs en het voortgezet speciaal onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VIII-42 Motie van het lid Rudmer Heerema over middelen inzetten om aan de verplichting van twee uur bewegingsonderwijs te voldoen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

31497-368 Motie van de leden Rudmer Heerema en Wiersma over hoogbegaafde leerlingen gebruik laten maken van delen van het hoger onderwijs

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

35300-VIII-194 Motie van het lid Van Meenen over een divers aanbod van verschillende typen brugklassen

Indiener P.H. van Meenen, Tweede Kamerlid

Motie

31293-506 Motie van het lid Westerveld over onderzoek naar stijgende druk op kinderen en hun stressniveau

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31293-505 Motie van de leden Kwint en Westerveld over scholen ontmoedigen om gebruik te maken van betaald aanvullend onderwijs

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

31293-507 Motie van de leden Westerveld en Kwint over geen reclame maken voor private aanbieders van schaduwonderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Brief regering

31293-348 Tweede voortgangsrapportage sectorakkoorden primair en voortgezet onderwijs

Indiener S. Dekker, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Activiteiten

VSO Onderzoek Aanvullend en particulier onderwijs (31293-503)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Onderwijs en corona po/vo (AO d.d. 17/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:30

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

VSO Beantwoording vragen over het bericht 'Studies niet toegerust op hoogbegaafd talent' (31497-366)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 11:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Uitwerking van de nieuwe richtlijnen Ouderbijdragen (35063-15)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:40

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:40

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Passend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00