Brief regering : Verzamelbrief Natuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

21501-32-1313 Motie van het lid Boswijk c.s. over meer gebruik maken van langjarige contracten voor agrarisch natuurbeheer

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33576-230 Motie van de leden Tjeerd de Groot en Boswijk over spoed maken met de uitwerking van de basiskwaliteit in de afzonderlijke natuurgebieden

Indiener T.C. (Tjeerd) de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

33576-239 Motie van het lid Beckerman over het openstellen en promoten van natuurgebieden en landgoederen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

33576-241 Motie van het lid Grinwis c.s. over wettelijke belemmeringen voor het opzetten van grootschalige voedselbossen

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33576-237 Motie van het lid Boswijk c.s. over maatregelen in kaart brengen om vrijwillig bos planten op landbouwgronden mogelijk te maken

Indiener D.G. Boswijk, Tweede Kamerlid

Motie

33576-228 Motie van het lid Bromet c.s. over een driejaarlijkse voortgangsrapportage over de Bossenstrategie

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

33576-242 Motie van het lid Grinwis c.s. over het inzetten van voedselbosbouw voor versterking van de biodiversiteit van Natura 2000-gebieden

Indiener P.A. Grinwis, Tweede Kamerlid

Motie

33450-104 Motie van de leden Remco Dijkstra en Agnes Mulder over het inventariseren van knelpunten wat betreft de visgronden

Indiener R.J. (Remco) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Motie

35600-30 Motie van de leden Geurts en Harbers over een maatschappelijke kosten-batenanalyse van Natura 2000-gebieden

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

33576-205 Motie van het lid Wassenberg over het updaten van de website biodiversiteit.nl

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

33576-171 Motie van het lid Bromet over verbieden van de verkoop van de Japanse duizendknoop

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1048 Motie van het lid De Groot over aanvullende beleidsinstrumenten die zich richten op een basiskwaliteit voor natuur

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Akkoord voor de Noordzee

Notaoverleg
Tijd activiteit: 09:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Natuur (Kamerstuk 33 576, nr. 224)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:10

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Tweeminutendebat Landbouw- en Visserijraad 28 en 29 juni (CD d.d. 23/6)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 12:10

Procedurevergadering LNV

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:10

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14