Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-XVI-163 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 2 december 2021, over Onderdeel Sport en Bewegen van de begroting VWS 2022 en aanverwante zaken

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Verslag van een wetgevingsoverleg

35925-XVI-161 Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 29 november 2021, over Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V voor het jaar 2022

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35925-XVI-106 Tweede nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijgewerkte tekst

35925-XVI, bijgewerkt t/m nr. 106 (2e NvW d.d. 19 november 2021)

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35925-XVI-14 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Nota van wijziging

35925-XVI-10 Nota van wijziging

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Lijst van vragen

35925-XVI Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2022

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35925-XVI-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35925-XVI-2 Memorie van toelichting

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Voorstel van wet

35925-XVI-1 Voorstel van wet

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Motie

25295-1426 Motie van de leden Hijink en Bikker over voldoende extra financiële middelen voor zorgsalarissen vrijmaken in de eerstvolgende begroting

Indiener H.P.M. Hijink, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 11:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:10

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Arbeidsmarktbeleid in de zorg

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00