Brief regering : Voortgangsrapportage en verkenning toekomstopties de Volksbank

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W.B. Hoekstra, minister van Financiën

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35300-14 Motie van het lid Pieter Heerma c.s. over de Volksbank

Indiener P.E. (Pieter) Heerma, Tweede Kamerlid

Motie

34346-13 Motie van het lid Koolmees c.s. over onderzoek naar de mogelijkheden van een depositobank

Indiener W. Koolmees, Tweede Kamerlid

Motie

32013-45 Motie van de leden Van Hijum en Nijboer over het waarborgen van het nutskarakter van SNS Bank

Indiener Y.J. van Hijum, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Toekomstplannen financiële instellingen ABN AMRO, ASR en SNS REAAL (AO d.d. 27/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 16:00

Burgerinitiatief ‘Ons Geld’ (34 346, nr. 1)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:45

Algemene Politieke Beschouwingen (Voortzetting)

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering Financiën (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

ter vervanging van het commissiedebat Staatsdeelnemingen d.d. 17 november 2021)

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00