Brief regering : Herstel en Perspectief voor de Jeugd

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Mede ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35420-300 Motie van de leden Van Baarle en Simons over tijdelijk beleid tegen ongelijkheid op de arbeidsmarkt tussen Nederlanders met een migratieachtergrond en Nederlanders zonder migratieachtergrond

Indiener S.R.T. van Baarle, Tweede Kamerlid

Motie

25295-960 Motie van het lid Ploumen c.s. over een deltaplan jeugd

Indiener E.M.J. Ploumen, Tweede Kamerlid

Motie

32793-538 Motie van de leden Dik-Faber en Diertens over een nationaal preventieakkoord mentale gezondheid

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XV-40 Motie van de leden Palland en Peters over de eerste effecten van de coronacrisis voor jongeren in kaart brengen

Indiener H.M. Palland, Tweede Kamerlid

Motie

35572-49 Motie van de leden Lodders en Van Weyenberg over verdere quick fixes om het toeslagenstelsel te verbeteren

Indiener W.J.H. Lodders, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIII-37 Motie van de leden Sienot en Dik-Faber over input ophalen bij partners van het Klimaatakkoord en de brede samenleving

Indiener M.F. Sienot, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Economische Zaken en Klimaat (35570-XIII) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35570-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over het economisch steunpakket

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:20

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15