Brief regering : Reactie op de motie van het lid Van Nispen over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen (Kamerstuk 35564-14)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid
  • Mede ondertekenaar
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35564-14 Motie van het lid Van Nispen over een plan om fors te investeren in de strafrechtketen

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

31753-239 Motie van de leden Van Nispen en Azarkan over het uitvoeren van scenario 1 van de commissie-Van der Meer per 1 januari 2022

Indiener M. van Nispen, Tweede Kamerlid

Motie

28362-44 Motie van de leden Klaver en Ploumen over uitspreken dat de rechtspositie van burgers versterkt moet worden

Indiener J.F. Klaver, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Tweeminutendebat gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 25/5)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 13:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedures en brieven (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Strafrechtketen

Commissiedebat
Tijd activiteit: 09:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14