Brief regering : Stand van zaken betreffende de uitvoering van de aangenomen moties die zijn ingediend bij het notaoverleg Passend onderwijs op 16 november 2020

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

31497-379 Motie van het lid Rudmer Heerema c.s.

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

31497-386 Motie van de leden Rog en Van Meenen over meer samenwerking tussen speciaal en regulier onderwijs

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31497-383 Motie van de leden Westerveld en Van den Hul over voorkómen van Veilig Thuismeldingen bij geschillen over passend onderwijs

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Motie

31497-388 Motie van de leden Rog en Van Meenen over een definitie van de doelgroep van passend onderwijs

Indiener M.R.J. Rog, Tweede Kamerlid

Motie

31497-378 Motie van het lid Rudmer Heerema c.s. over middelen voor de ondersteuning van hoogbegaafde kinderen

Indiener R.J. (Rudmer) Heerema, Tweede Kamerlid

Motie

31497-376 Motie van de leden Kwint en Westerveld over zo snel mogelijk een experiment gericht op thuiszitters laten starten

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Passend onderwijs

Notaoverleg
Tijd activiteit: 11:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:30

Passend onderwijs

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00