Brief regering : Stand van zaken over de Nationale Omgevingsvisie

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    K.H. Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32847-735 Motie van het lid Boulakjar over proeftuinen voor natuurinclusief bouwen

Indiener F. Boulakjar, Tweede Kamerlid

Motie

35603-51 Motie van het lid Beckerman c.s. over geen kerncentrale in Groningen

Indiener S.M. Beckerman, Tweede Kamerlid

Motie

35600-47 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een pilot grondfonds stikstofaanpak

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35570-A-27 Motie van het lid Amhaouch c.s. over een Deltaplan voor het Noorden

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

32813-629 Motie van de leden Van der Lee en Kröger over alvast rekening houden met een grotere opgave voor windenergie op zee

Indiener T.M.T. van der Lee, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-24 Motie van het lid Weverling over een jaarlijkse monitor Groen in de Stad

Indiener A. Weverling, Tweede Kamerlid

Motie

35570-VII-52 Motie van de leden Terpstra en Amhaouch over substantiële woningbouw langs de Lelylijn

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIII-49 Motie van het lid Bruins c.s. over financiële participatie bij hernieuwbare-energieprojecten borgen

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

34682-72 Gewijzigde motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over het uitwerken van beleidsdoelstellingen naar streefwaarden (t.v.v. 34682-66)

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

34682-61 Motie van de leden Terpstra en Regterschot over het realiseren van voldoende woningen tot 2050 als topprioriteit

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Motie

34682-63 Motie van het lid Terpstra c.s. over een centrale plaats van Regionale Investeringsagenda's in de uitvoering van de NOVI

Indiener J.H. Terpstra, Tweede Kamerlid

Motie

34682-68 Motie van de leden Dik-Faber en Van Eijs over het aanvalsplan versterking landschappelijke identiteit opnemen in het omgevingsbeleid

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

34682-60 Motie van het lid Van Gerven over een grotere kans voor publieke en collectieve lokale initiatieven

Indiener H.P.J. van Gerven, Tweede Kamerlid

Motie

34682-58 Motie van de leden Regterschot en Terpstra over ruimtelijke gevolgen van enkele alternatieve invullingen binnen de energietransitie

Indiener K. Regterschot, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

32813-592 Gewijzigde motie van de leden Dik-Faber en Sienot over de doelstelling van 50% lokaal eigendom van hernieuwbare energie (t.v.v. 32813-585)

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

32813-552 Motie van de leden Moorlag en Agnes Mulder over beter beheersen en reguleren van de impact van datacenters op de ruimte en energievoorziening

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35334-101 Motie van het lid Harbers c.s. over instelling van een studiegroep ruimtelijke inrichting

Indiener M.G.J. Harbers, Tweede Kamerlid

Motie

34682-45 Motie van de leden Moorlag en Smeulders over een goed instrumentarium voor de herschikking van functies in landelijk gebied

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XIII-43 Motie van de leden Amhaouch en Bruins over verdozing van het landschap

Indiener M. Amhaouch, Tweede Kamerlid

Motie

34682-16 Motie van de leden Van Eijs en Dik-Faber over het opzetten van een nationaal landschapsmonitoringsprogramma

Indiener J.M. van Eijs, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1048 Motie van het lid De Groot over aanvullende beleidsinstrumenten die zich richten op een basiskwaliteit voor natuur

Indiener T.C. de Groot, Tweede Kamerlid

Motie

32813-204 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over een zonneladder opstellen in samenspraak met decentrale overheden

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Nationale Omgevingsvisie (NOVI) (AO d.d. 24/04)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO NOVI (AO d.d. 24/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wetgevingsoverleg inzake het begrotingsonderdeel wonen en ruimte (hoofdstuk VII)

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 16:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

VAO Bouwen (AO d.d. 09/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:35

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedurevergadering commissie Binnenlandse Zaken (videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:30

Ruimtelijke Ordening

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00