Brief regering : Verzamelbrief Natuur

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35616-9 Motie van de leden Wassenberg en Futselaar over haas en konijn schrappen van de lijst van vrij bejaagbare soorten

Indiener F.P. Wassenberg, Tweede Kamerlid

Motie

35616-5 Motie van het lid Van den Anker over de schadelijke rol van katten

Indiener G.P. van den Anker, Tweede Kamerlid

Motie

35600-31 Motie van de leden Geurts en Harbers over het label "stikstofgevoelig"

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

33576-213 Motie van het lid Von Martels over het voorkómen van schade door rondzwervende wolven

Indiener M.R.H.M. von Martels, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1157 Motie van het lid Geurts over het doorbreken van de vicieuze cirkel rond de toename van het aantal wilde zwijnen

Indiener J.L. Geurts, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1154 Motie van de leden Moorlag en De Groot over overleg over manieren om afschot van katten te voorkomen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

28286-1153 Motie van de leden Moorlag en De Groot over projecten om schade en overlast door zwerfkatten te verminderen

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35570-XIV-58 Gewijzigde motie van het lid Bromet over onderzoeken hoe verschillende vormen van ‘rewilding’ passen binnen het natuurbeleid (t.v.v. 35570-XIV-30)

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-42 Motie van de leden Moorlag en De Groot over het aanwijzen van vijf gebieden in Nederland als nationaal park van wereldklasse

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-45 Motie van het lid Dik-Faber over een platform voor kennis over agroforestry

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

35570-XIV-27 Motie van de leden Bromet en Von Martels over natuurinclusief bouwen opnemen in het Bouwbesluit

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Motie

33576-171 Motie van het lid Bromet over verbieden van de verkoop van de Japanse duizendknoop

Indiener L. Bromet, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Natuur (AO d.d. 12/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (XIV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 19:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Dierenwelzijn buiten de veehouderij (AO d.d. 29/09)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:20

VAO Dieren in de veehouderij (AO d.d. 29/10)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 19:40

VAO Natuur (AO d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 20:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:00

Initiatiefnota "Weidse blik op de weidevogels" van het lid Von Martels

Notaoverleg
Tijd activiteit: 14:00

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:30

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedurevergadering LNV (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Natuur

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 17:14