Brief regering : Appreciatie van de motie van het lid Stoffer c.s. over brede toepassing van de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden voor asbestdakensanering

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    W. Koolmees, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

28089-185 Motie van de leden Stoffer en Geurts over brede toepassing van de FoamShield-methode en gelijkwaardige methoden voor asbestdakensanering

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Motie

25834-162 Motie van het lid Stoffer c.s. over sanering van astbestdaken door bewerking met een specifieke schuimlaag

Indiener C. Stoffer, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over het bericht dat de overheid geen grip krijgt op de asbestbranche

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:20

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VSO Externe veiligheid (Kamerstuk 28089, nr. 182)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15

Procedures en brieven commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Gezond en veilig werken

Commissiedebat
Tijd activiteit: 14:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15