Brief regering : Stand van zaken vaccinatiebewijzen

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

25295-1039 Motie van het lid Jetten over het corona paspoort zo spoedig mogelijk invoeren

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

25295-1046 Motie van het lid Segers c.s. over geen onomkeerbare stappen op het gebied van een Europees vaccinatiepaspoort

Indiener G.J.M. Segers, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:01

Einde vergadering: STEMMINGEN

Stemmingen
Tijd activiteit: 18:31

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:45

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus (in één termijn)

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 18:30

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10