Brief regering : Stand van zaken uitvoering motie Özütok c.s. over de route-tijdtabel (Kamerstuk 35422-8)

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    R.W. Knops, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een commissiedebat

35422-14 Verslag van een commissiedebat, gehouden op 2 juni 2021, over Sint Eustatius

Indiener J.M. Paternotte, voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Motie

35422-8 Motie van het lid Özütok c.s. over het aansporen van de regeringscommissaris om een route-tijdtabel op te stellen

Indiener N. Özütok, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Wet herstel voorzieningen Sint Eustatius (35422)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:30

Procedurevergadering vaste commissie voor Koninkrijksrelaties

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Sint Eustatius

Commissiedebat
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:20