Brief regering : Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken inzake van de uitvoering van vier moties

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan minister stand van zaken uitvoering 4 moties (29338, nrs. 230+238 en 35582, nrs. 15 en 20)

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

29338-238 Gewijzigde motie van de leden Wiersma en El Yassini over de instelling van een nationaal kenniscentrum voor diversiteit opschorten (t.v.v. 29338-231)

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

29338-230 Motie van het lid Wiersma c.s. over geen cijfers over etnische achtergrond of migratieachtergrond van studenten en medewerkers bijhouden

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35582-20 Gewijzigde motie van het lid Wiersma over scenario's om sneller in te kunnen grijpen in geval van discriminatoire uitspraken binnen het hoger onderwijs (t.v.v. 35582-16)

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Motie

35582-15 Motie van het lid Wiersma over het bindend studieadvies verbreden

Indiener A.D. Wiersma, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Variawet hoger onderwijs

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

VSO Nationaal actieplan voor meer diversiteit en inclusie in het hoger onderwijs en onderzoek (29338-226)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 18:30

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:45

Procedurevergadering (hybride)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aansluitend: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Beleidsbrief Hoger onderwijs en wetenschap

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00