Brief regering : Uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Remco Dijkstra en Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest

Download

Ondertekenaars

  • Eerste ondertekenaar
    S. van Veldhoven-van der Meer, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Lijst van vragen

Lijst van vragen over de uitvoering van de gewijzigde motie van de leden Remco Dijkstra en Postma over de nieuwe APK-roetfiltertest (Kamerstuk 32813-656)

Indiener A.H. (Agnes) Mulder, voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat

Brief regering

32813-612 Programma’s voor de opwek van duurzame energie op Rijksareaal

Indiener E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en energie

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Klimaat en energie (voortzetting)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 12:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)(via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:00

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Procedurevergadering commissie Infrastructuur en Waterstaat

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Duurzaam vervoer

Commissiedebat
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend aan de Stemming: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:59