Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming m.b.t. stelselherziening rechtsbijstand

Indiener P.F.L.M. Tielens-Tripels, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek reactie minister voor Rechtsbescherming over uitvoering moties inzake rechtsbijstand

Indiener A.W. Westerhoff, griffier

Motie

35570-VI-59 Motie van het lid Groothuizen c.s. over ondersteunen van de sociaal advocatuur werkzaam in het personen- en familierecht

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie

31753-201 Motie van de leden Van Wijngaarden en Van Dam over wet- en regelgeving aanpassen om alternatieve bedrijfsstructuren mogelijk te maken

Indiener J. van Wijngaarden, Tweede Kamerlid

Motie

31753-170 Motie van het lid Groothuizen c.s. over per departement evalueren van beleidskeuzes

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie

31753-171 Motie van het lid Groothuizen c.s. over onderbouwen van nieuwe regelgeving voor de financieringsbehoefte van het stelsel

Indiener M. Groothuizen, Tweede Kamerlid

Motie

35000-VI-47 Motie van het lid Van Toorenburg c.s. over kosteloze rechtshulppakketten voor slachtoffers

Indiener M.M. van Toorenburg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Begroting Justitie en Veiligheid (35000-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 11:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Gesubsidieerde rechtsbijstand (AO d.d. 23/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 14:30

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Justitieketen

Notaoverleg
Tijd activiteit: 16:30

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Begroting Justitie en Veiligheid (35570-VI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 09:30

Extra procedurevergadering Justitie en Veiligheid (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10