Brief regering

Stand van zakenbrief COVID-19

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Lijn voor 17 november
Bijlage
Catshuis 15 november Achtergrondcijfers
Bijlage
COVID-19 Catshuis briefing 15 nov 2020
Bijlage
COVID-19 en dakloosheid in Nederland
Bijlage
7 scenario’s van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) over COVID-19
Bijlage
Catshuis 6 december Achtergrondcijfers vanuit VWS
Bijlage
Kortst mogelijke planning eerste ministeriële regeling Twm
Bijlage
Wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met een verruiming van de mogelijkheden voor topsporters en het aanbrengen van enkele verbeteringen
Bijlage
Continuering & Aanscherping Maatregelenpakket
Bijlage
COVID-19 Catshuis briefing 6 dec 2020: vaccinatie extra
Bijlage
Advies n.a.v. 89e OMT
Bijlage
Publiekscommunicatie Covid-19
Bijlage
Stappenplan afschaling
Bijlage
COVID-19 Catshuis briefing 6 dec 2020
Bijlage
Communicatie coronavirus Inzet communicatiemiddelen
Bijlage
Toelichting
Bijlage
Maatregelenpakket 13 oktober
Bijlage
Advies n.a.v. 90e OMT
Bijlage
Nalevingsbeeld-highlights
Bijlage
Naleving en handhaving Detailhandel en thuiswerken
Bijlage
Catshuis briefing 25 okt. 2020
Bijlage
Communicatie coronavirus Inspanningen en resultaten
Bijlage
Memo effect maatregelenscenario’s economie - SZW, EZK & FIN
Bijlage
Advies 4e OMT Cariben COVID-19
Bijlage
Vergelijking vier scenario’s; Effecten & impact
Bijlage
Maatregelenpakket December
Bijlage
Impact van COVID-19 op de werkdruk en het ziekteverzuim van medewerkers in verpleeghuizen 1ste ronde: maart augustus 2020
Bijlage
COVID-19 Catshuis briefing 1 nov 2020
Bijlage
Scenario 3: Volledige Lockdown
Bijlage
Inhoudsopgave presentaties stukken Catshuisbijeenkomsten
Bijlage
Grootschalig testen van personen zonder klachten
Bijlage
Plan van aanpak Quarantaine
Bijlage
Doorontwikkeling verhaallijn en toon

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.