Brief regering : Resultaten 2019 Meerjarenafspraken energie-efficiëntie MJA3 en MEE

Download

Indieners

  • Indiener
    E.D. Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat

Bijlagen

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:05

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 18:00

Extra-procedurevergadering commissie EZK (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Klimaat en Energie

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 12:00
Naar boven