Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

35570-21 Motie van het lid Jetten c.s. over een voorstel om de toegang tot de Wet Schuldsanering Natuurlijk Personen te vereenvoudigen

Indiener R.A.A. Jetten, Tweede Kamerlid

Motie

24515-544 Motie van het lid Bruins over uitbreiding van de Regeling toevoeging bewindvoerders Wsnp II

Indiener E.E.W. Bruins, Tweede Kamerlid

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om reactie van de staatssecretaris op het bericht 'schuldenvrije toekomst steeds moeilijker'

Indiener M.E. Esmeijer, griffier

Motie (gewijzigd/nader)

24515-520 Nader gewijzigde motie van het lid Renkema c.s. over de uitvoering van artikel 60c van de Participatiewet (t.v.v. 24515-519)

Indiener W.J.T. Renkema, Tweede Kamerlid

Motie

24515-514 Motie van het lid Peters c.s. over een wettelijke termijn waarbinnen schuldeisers moeten reageren

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

24515-515 Motie van het lid Peters c.s. over afspraken met schuldeisers over 75% van de totale schuld

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-40 Motie van de leden Wörsdörfer en Raemakers over ondersteuning van deelnemers aan een Wsnp-traject

Indiener M. Wörsdörfer, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XV-60 Motie van de leden Van Weyenberg en Raemakers over snellere toelating tot de Wsnp

Indiener S.P.R.A. van Weyenberg, Tweede Kamerlid

Motie

24515-442 Motie van het lid Peters c.s. over een verplichte reactietermijn op een betalingsverzoek

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Brede Schuldenaanpak / Armoede (AO d.d. 14/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid (35300-XV) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:45

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Armoede- en schuldenbeleid (AO d.d. 14/11)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 10:16

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Algemene Politieke Beschouwingen (VOORTZETTING))

Plenair debat (overig)
Tijd activiteit: 10:46

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:35

Procedures en brieven

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Armoede- en schuldenbeleid

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30