Brief regering : Informatie over toezending onderzoeksrapport(en) inzake datalek in het donorregister CIBG

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

32761-167 Motie van het lid Pia Dijkstra c.s. over de gehele informatiebeveiliging van het Donorregister bij het CIBG onderzoeken

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Activiteiten

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

VSO Datalek Donorregister (32761-162)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 18:35

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:55

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Medische ethiek / Orgaandonatie

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00
Naar boven