Brief regering : Kabinetsreactie op onderzoek bijstandsgerechtigden en belemmeringen om woonruimte te delen alsmede op handreiking maatwerk Participatiewet

Download

Indieners

  • Indiener
    B. van 't Wout, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

24515-535 Motie van het lid Jasper van Dijk c.s. over problemen bij jongeren door de lage uitkering en de zoektermijn inventariseren

Indiener J.J. (Jasper) van Dijk, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-XV-85 Gewijzigde motie van de leden Peters en Jasper van Dijk over onderzoek naar de effecten van de kostendelersnorm op huisvesting (t.v.v. 35300-XV-54)

Indiener W.P.H.J. Peters, Tweede Kamerlid

Motie

32847-563 Motie van het lid Krol c.s. over een kosten-batenonderzoek naar het bevorderen van samenwonen

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de stijgende woonlasten voor huurders

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Armoede- en Schuldenbeleid (AO d.d. 24/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:20

Aansluitend: STEMMINGEN (over alle onderwerpen tot en met 1 juli)

Stemmingen
Tijd activiteit: 14:10

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Procedures en brieven (digitaal)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Extra-procedurevergadering (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Participatiewet/Breed Offensief

Commissiedebat
Tijd activiteit: 18:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04