Brief regering : Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    I.K. van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  • Medeindiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Inbreng verslag schriftelijk overleg

Inbreng verslag van een schriftelijk overleg over beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs (Kamerstuk 35570-VIII-91

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Motie

29240-110 Motie van de leden Özütok en Van den Hul over versterking van de onafhankelijkheid van vertrouwenspersonen

Indiener N. Özütok, Tweede Kamerlid

Motie

29240-111 Motie van het lid Özütok over de bekendheid en vindbaarheid van vertrouwenspersonen op onderwijsinstellingen verhogen

Indiener N. Özütok, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Sociale veiligheid in het onderwijs (AO d.d. 22/01)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 16:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Beleidsreactie op onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs

Inbreng schriftelijk overleg
Tijd activiteit: 10:00

Extra-procedurevergadering commissie OCW Groslijst controversieel verklaren

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 09:45

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15
Naar boven