Brief regering : Informatie over de invulling van een aantal moties en toezeggingen voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

Download

Indieners

  • Indiener
    C. van Nieuwenhuizen Wijbenga, minister van Infrastructuur en Waterstaat

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

27625-517 Motie van de leden Laçin en Van Brenk over nieuwe mogelijkheden voor legionellabestrijding

Indiener C. Laçin, Tweede Kamerlid

Motie

29684-193 Motie van het lid Kröger over lessen over plasticafval trekken uit de ramp met de MSC Zoe

Indiener S.C. Kröger, Tweede Kamerlid

Motie

35140-11 Motie van het lid Moorlag over een samenhangende visie op de beschikbaarheid van zoetwater

Indiener W.J. Moorlag, Tweede Kamerlid

Motie

35140-12 Motie van het lid Van Brenk over het uitsluiten van een heffing op drinkwater

Indiener C.M. van Brenk, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO Wadden (AO d.d. 26/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 21:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

VAO Water (AO d.d. 22/06)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:50

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering commissie voor Infrastructuur en Waterstaat (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:45

Water en wadden

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 17:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:00