Brief regering

Informatie over de invulling van een aantal moties en toezeggingen voor het Wetgevingsoverleg Water van 11 november 2020

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Reactie op advies Hoogwaterbeschermingsprogramma: van 'sober en doelmatig' naar 'slim en doelmatig
Bijlage
Voortgang Aanbevelingen Beleidstafel Droogte
Bijlage
Toelichting op projecten 2de tranche Programmatische Aanpak Grote Wateren

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.