Brief regering : Stand van zaken (Aanpassingswet) Wet toetreding zorgaanbieders en Wetsvoorstel Integere bedrijfsvoering zorgaanbieders

Download

Indieners

  • Indiener
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Motie

34767-47 Motie van het lid Van den Berg over eenduidige modeljaarrekeningen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

34767-53 Motie van de leden Bergkamp en Kerstens over een effectieve toetsing op een vog in de Wet integere bedrijfsvoering

Indiener V.A. Bergkamp, Tweede Kamerlid

Motie

34767-45 Motie van de leden Van den Berg en Ellemeet over de digitale beschikbaarheid van informatie over de wet- en regelgeving

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

34767-44 Motie van de leden Ellemeet en Bergkamp over consistentie in het overheidsbeleid voor zorgaanbieders

Indiener C.E. Ellemeet, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-100 Motie van de leden Kuiken en Peters over maatregelen om excessieve winstuitkeringen door jeugdhulpaanbieders tegen te gaan

Indiener A.H. Kuiken, Tweede Kamerlid

Motie (gewijzigd/nader)

35300-XVI-89 Gewijzigde motie van de leden Slootweg en Van den Berg over specifiek aandacht besteden aan het interne toezicht bij zorgaanbieders met een complexe structuur (t.v.v. 35300-XVI-49)

Indiener E.J. Slootweg, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Onderdeel Jeugd en aanverwante zaken van de begrotingen VWS en J&V 2020

Wetgevingsoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Wet toetreding zorgaanbieders (34767) + Aanpassingswet Wet toetreding zorgaanbieders (34768)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 14:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:00

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 16:30

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00

Zorgfraude

Commissiedebat
Tijd activiteit: 10:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45