Brief regering : Rapport ‘Evaluatie Schadefonds Geweldsmisdrijven’

Download

Indieners

  • Indiener
    S. Dekker, minister voor Rechtsbescherming

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35570-VI, eindtekst

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-VI-87 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI) (thema aardbevingsschade)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden

35570-VI-19 Verslag houdende een lijst van vragen en antwoorden inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Nota van wijziging

35570-VI-9 Nota van wijziging

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Bijgewerkte tekst

35570 VI, bijgewerkt t/m nr. 9 (NvW d.d. 13 november 2020)

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Lijst van vragen

Verslag houdende een lijst van vragen inzake vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2021 (Kamerstuk 35570-VI)

Indiener P.H. van Meenen, voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid

Voorstel van wet

35570-VI-1 Voorstel van wet

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Memorie van toelichting

35570-VI-2 Memorie van toelichting

Indiener F.B.J. Grapperhaus, minister van Justitie en Veiligheid

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35570-VI-3 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Activiteiten

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Procedures en brieven (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 14:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45