Brief regering

Beveiliging van privacygevoelige informatie in de BRP en andere basisregistraties

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport van Bevindingen aangaande een Doorlichting digitale veiligheid Basisregistratie Personen (BRP)