Brief regering

Analyse invoering meerouderschap

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Schematisch overzicht gevolgen meerouderschap bij brief Motie Bergkamp

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.