Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Eindtekst

35600, eindtekst

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Bijgewerkte tekst

bijgewerkt t/m nr. 8 (NvW d.d. 27 november 2020)

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nota n.a.v. het (nader/tweede nader/enz.) verslag

35600-7 Nota naar aanleiding van het verslag

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Nota van wijziging

35600-8 Nota van wijziging

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Verslag (initiatief)wetsvoorstel (nader)

35600-6 Verslag

Indiener A.H. Kuiken, voorzitter van de vaste commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

35600-4 Advies Afdeling advisering Raad van State en Nader rapport

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Advies Afdeling advisering Raad van State

35600 Advies Afdeling advisering Raad van State inzake wijziging van de Wet natuurbescherming en de Omgevingswet (stikstofreductie en natuurverbetering)

Indiener Th.C. de Graaf, vicepresident van de Raad van State

Koninklijke boodschap

35600-1 Koninklijke boodschap

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Memorie van toelichting

35600-3 Memorie van toelichting

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Voorstel van wet

35600-2 Voorstel van wet

Indiener C.J. Schouten, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek aan de minister van LNV over het Arcadis-onderzoek naar Natura 2000-gebieden

Indiener R.P. Jansma, griffier

Activiteiten

Procedurevergadering (via videoverbinding)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:15