Brief regering

Rapport onderzoek toegankelijkheid culturele instellingen voor mensen met een beperking

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Eindrapport 'Onbeperkt cultuur beleven’
Bijlage
'Onbeperkt cultuur beleven’. Samenvatting in eenvoudige taal

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.