Brief regering

Uitstel reactie op verzoek commissie over de brief van brief van een aantal wetenschappers aan het Adviescollege Stikstofproblematiek m.b.t. eindrapportage en advies over structurele aanpak van de stikstofproblematiek

Download Download

Indieners