Brief regering

Beleidsreactie bij het rapport van McKinsey & Company over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het funderend onderwijs

Download Download

Indieners


Bijlagen

Bijlage
Rapport 'Intern toezicht in het funderend onderwijs. Onderzoek naar kwaliteit en professionalisering'

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.