Brief regering : Beleidsreactie bij het rapport van McKinsey & Company over de doelmatigheid en toereikendheid van de bekostiging in het funderend onderwijs

Download

Indieners

  • Indiener
    A. Slob, minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Verslag van een algemeen overleg

31293-553 Verslag van een algemeen overleg, gehouden op 8 oktober 2020, over toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging

Indiener O.C. Tellegen, voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan Min BVOM - Uitvoering moties inzake toereikendheid financiering en rapport McKinsey

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Brief commissie aan bewindspersoon

Slob - reactie vragen Onderwijspact

Indiener E.C.E. de Kler, griffier

Motie

31293-437 Motie van de leden Kwint en Van Meenen over een minimumpercentage van de lumpsum voor onderwijzend personeel

Indiener J.P. Kwint, Tweede Kamerlid

Motie

30079-96 Motie van het lid Westerveld over goede voorbeelden uit andere sectoren

Indiener E.M. Westerveld, Tweede Kamerlid

Activiteiten

VAO De lessen van VMBO Maastricht (AO d.d. 19/12)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 15:40

EINDE VERGADERING: STEMMINGEN (over alle onderwerpen van 20 december)

Stemmingen
Tijd activiteit: 19:45

VAO Lumpsumfinanciering in het primair en voortgezet onderwijs (AO d.d. 06/03)

Plenair debat (tweeminutendebat)
Tijd activiteit: 17:40

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:05

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 16:15

Procedurevergadering (videoconferentie)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 11:15

Toereikendheid en doelmatigheid onderwijsbekostiging

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00