Brief regering : Reactie op verzoek commissie over lonen in de zorgsector

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  • Medeindiener
    T. van Ark, minister voor Medische Zorg
  • Medeindiener
    P. Blokhuis, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Verzoek om brief over lonen in de zorgsector

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

31765-505 Motie van de leden Dik-Faber en Ellemeet over verankeren van de zeggenschap van verpleegkundigen en verzorgenden op instellingsniveau

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

25295-433 Motie van het lid Van den Berg c.s. over oplossen van knelpunten in de waardering van verpleegkundigen

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-209 Motie van het lid Krol c.s. over bezien of de groep extra zorgmedewerkers voor langere tijd voor de zorg behouden kan blijven

Indiener H.C.M. Krol, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 15:04

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

STEMMINGEN (over alle resterende onderwerpen)

Stemmingen
Tijd activiteit: 02:15

Cure (Voortzetting van notaoverleg 29 juni 2020)

Notaoverleg
Tijd activiteit: 10:00

Debat over de waardering van zorgmedewerkers

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:10