Brief regering : COVID-19: Deskundigen traject Lessons Learned

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief regering

25295-469 Ontwikkelingen COVID-19

Indiener H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Motie

25295-395 Motie van het lid Van den Berg c.s. over voorbereiden op terugkeer naar het "gewone leven" dan wel op een mogelijk tweede golf

Indiener J.A.M.J. van den Berg, Tweede Kamerlid

Motie

25295-400 Motie van het lid Asscher over aan te passen beleidsmaatregelen bij nieuwe toename van het aantal coronabesmettingen

Indiener L.F. Asscher, Tweede Kamerlid

Motie

25295-402 Motie van het lid Dik-Faber c.s. over ondersteuning van de verpleeghuissector inzake de basisveiligheid

Indiener R.K. Dik-Faber, Tweede Kamerlid

Motie

25295-396 Motie van de leden Marijnissen en Bergkamp over overleg over het te voeren beleid binnen verpleeghuizen in de nabije toekomst

Indiener L.M.C. Marijnissen, Tweede Kamerlid

Motie

25295-392 Motie van het lid Veldman c.s. over nut en noodzaak van genomen coronamaatregelen in beeld hebben

Indiener H.S. Veldman, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 14:01

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Debat over de ontwikkelingen rondom het coronavirus

Plenair debat (debat)
Tijd activiteit: 11:40

omgezet naar een plenair debat)

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 13:00

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 13:15

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:00

Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 15:04