Brief regering : Voortgangsrapportage medische ethiek 2020

Download

Indieners

  • Indiener
    H.M. de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Bijlagen

Gerelateerde documenten

Hieronder kunt u documenten vinden die zijn gerelateerd aan moties. Gerelateerde documenten zijn brieven van de regering waarin een verwijzing staat naar (de uitwerking van) de motie.

Brief commissie aan bewindspersoon

Aan bewindspersoon - overbrengen besluit commissie

Indiener H.J. Post, griffier

Motie

35300-XVI-39 Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over gebruikmaken van de kennis van het Expertisecentrum Euthanasie

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

35300-XVI-40 Motie van het lid Laan-Geselschap c.s. over verlagen van de drempel voor gesprekken over euthanasie met de huisarts

Indiener A.J.M. Laan-Geselschap, Tweede Kamerlid

Motie

32279-168 Motie van het lid Pia Dijkstra over de Kamer periodiek informeren over intimidatie van vrouwen bij abortusklinieken

Indiener P.A. (Pia) Dijkstra, Tweede Kamerlid

Activiteiten

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport (35300-XVI) (voortzetting)

Plenair debat (wetgeving)
Tijd activiteit: 15:15

Stemmingen

Stemmingen
Tijd activiteit: 15:00

Aansluitend aan de stemmingen: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:45

Procedurevergadering VWS

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:15

Medische ethiek, donorgegevens kunstmatige bevruchting en orgaandonatie

Algemeen overleg
Tijd activiteit: 17:30

Aanvang middagvergadering: Regeling van werkzaamheden

Regeling van werkzaamheden
Tijd activiteit: 14:10

Extra procedurevergadering commissie VWS (groslijst controversieel verklaren)

Procedurevergadering
Tijd activiteit: 10:00